condicions i tarifes

És imprescindible que un adult porti i reculli al nen o nena. També cal que els pares col·laborin a mantenir l'ordre en cas que sigui necessari, de forma que els professors es puguin dedicar exclussivament a ensenyar. Això ho podeu parlar entre els pares.

El preu del taller és de tan sols 10€ al mes, o bé de 15€ per trimestre natural. Els cobraments els gestiona l'Amanda.

Si hi voleu venir un dia a provar-ho, no hi ha cap problema, sempre que ens aviseu amb antel·lació.